Skip to content

Servicile Noastre Ce putem face pentru tine

icon contacbilitate

Contabilitate Ne ocupăm noi de întocmirea miilor de hârtii pentru ca tu să te poţi concentra pe conducerea şi dezvoltarea afacerii tale pe baza rapoartelor întocmite de noi.

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare.
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară.
 • Întocmirea bilanţului contabil.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele.
 • Verificarea şi certificarea bilanţului contabil.
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ.
 • Refacerea evidenţelor contabile – dacă nu-ţi oferă informaţia de care ai nevoie.
 • Întocmirea documentaţiei contabile necesare pentru realizarea fuziunilor între societăţi comerciale.
 • Consultanţă contabila pe probleme ce derivă din adoptarea de Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Avantajele colaborării cu noi Noi va aducem beneficii economice, financiare şi manageriale

 • Am acumulat experienţă din numeroasele probleme cu care ne-am confruntat, pentru fiecare client în parte, şi o punem în slujba ta.
 • Suntem la curent cu noutăţile legislative pe probleme specifice.
 • Clienţii sunt acoperiţi de răspunderea contractuală.
 • Costurile serviciilor noastre pot fi cu până la 50% mai mici decât costurile efectuării evidenţei contabile la sediul societăţii.
 • Reprezentare în faţa organelor de control financiar – fiscale.
 • Activitatea firmei noastre este susţinută de un soft de contabilitate şi gestiune, un program complex, având module integrate de contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe.

Tendinţa întreprinderilor mici şi mijlocii este de externalizare a serviciilor, aceasta conferind mai mult timp pentru desfăşurarea activităţii şi reducând substanţial costurile pentru realizarea obiectivelor întreprinderii.

CONSULTANŢĂ FISCALĂ

Consultanţă fiscală În multitudinea de modificări aproape săptămânale ale legislaţiei fiscale româneşti ai nevoie alături de tine de o echipă de profesionişti. Te eliberăm de coşmarul parcurgerii şi interpretării tuturor acestor reglementări şi îţi oferim consultanţă inteligentă pe orice problemă fiscală.

 • Consultanţă în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale, drepturi de autor, etc.
 • Consultanţă privind reglementările valutare, operaţiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţii internaţionale.
 • Alerte fiscale în funcţie de profilul societăţii.
 • Rapoarte şi revizuiri fiscale menite să identifice şi să clarifice obligaţiile fiscale ale companiilor inclusiv identificarea eventualelor obligaţii fiscale specifice (mediu, auto, taxe şi autorizări speciale, reciclare, etc) înainte că acestea să devină o problemă pentru companie.
 • Simularea unui control fiscal pentru a verifica dacă vărsarea şi calcularea taxelor şi impozitelor s-a efectuat conform cu prevederile legislative.
 • Asistenţă în litigiile fiscale cu autorităţile.
 • Soluţii legale de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor.
 • Probleme specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE.
 • Identificarea de strategii fiscale şi soluţii legale alternative în funcţie de specificul fiecărei companii.
AUDIT FINANCIAR

Audit Financiar De 10 ani realizăm servicii de audit financiar-contabil, folosind standarde româneşti şi internaţionale, în conformitate cu ISA (International Standard of Audit). Cu ce ne mândrim? Clienţii noştri revin an de an şi un număr mare din clienţii noi vin din recomandări.

 • Audit financiar al situaţiilor financiare individuale şi consolidate în concordanţă cu standarde internaţionale de raportare (IFRS – Internaţional Financial Reporting Standards).
 • Auditare şi certificare bilanţ contabil.
 • Raportări financiare şi transpunerea situaţiilor financiare din sistemul românesc într-un sistem conform altor standarde internaţionale de raportare financiară.
 • Audit intern şi soluţii proceduri implementarea auditului intern în scopul optimizării raportărilor financiare şi a reducerii riscului de fraudă. Verificarea sistemelor de contabilitate.
 • Consultanţă contabilă pe probleme ce derivă din adoptarea de Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.
 • Analiză Financiară şi Diagnosticare , FAS (Financial Advisory Services) şi studii de tip Due Diligence (investigaţii financiare).
AUDIT FINANCIAR

Salarizare. Resurse umane. Pe lângă înregistrările contabile necesare evidenţei salariilor şi contribuţiilor aferente, oferim şi consultanţă pe probleme de Resurse Umane – întocmire contracte de muncă, fişe de post sau legislaţia muncii.

Întocmire documente:

 • Întocmire contracte individual de muncă;
 • Întocmirea documentelor de modificare şi încetare a contractelor individuale de muncă (acte adiţionale, decizii de suspendare, decizii de încetare);
 • Întocmirea fişelor de post;
 • Completarea şi depunerea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic – Revisal;
 • Întocmirea adeverinţelor de vechime, adeverinţe de salariat, adeverinţe de salariu, alte adeverinţe solicitate de salariaţi angajatorului;
 • Întocmire rapoarte privind personalul salariat solicitate de clienţi.

Consultanţă în domeniul legislaţiei muncii:

 • Consultanţă privind întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă;
 • Consultanţă privind întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară;
 • Consultanţă privind redactarea fişei postului;
 • Consultanţă privind întocmirea şi completarea dosarelor de personal ale angajaţilor;
 • Consultanţă privind taxele şi contribuţiile sociale;
 • Consultanţă privind drepturile angajaţilor la alte prestaţii sociale;
 • Consiliere asupra aplicării legilatiei în vigoare.

Salarizare:

 • Calculul drepturilor salariale;
 • Verificarea pontajelor lunare;
 • Calculul indemnizaţiilor concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă;
 • Calculul indemnizaţiei aferente concediului de odihnă şi a celui neefectuat până la data încetării contractului individual de muncă;
 • Calculul altor adaosuri salariale: sporuri, indemnizaţii, prestaţii suplimentare în bani sau în natură;
 • Întocmirea statelor de plată;
 • Întocmirea ordinelor de plată privind plata contribuţiilor aferente salariilor;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei unice 112.
ANALIZĂ ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

Analiză Financiar-Bancară Cu 20 de ani de experienţă în sistemul financiar, suntem siguri că avem soluţii la orice problema legată de finanţare. Mai mult decât atât, structurăm proiectele astfel încât să demonstrăm oricărui finanţator că merită să investească în compania ta. Îţi suntem alături şi la negocierea condiţiilor, fie că vorbim despre costuri, structură, garanţii sau activitatea operaţională în relaţia cu banca.

Practic, îţi luăm de pe cap imensa povară a întocmirii hârtiilor necesare la bancă, de la prezentarea companiei şi a activităţii, la planuri de afaceri şi studii de fezabilitate, până la structurarea, împreună cu departamentul tău financiar, a bugetului şi a cash-flow-ului activităţii.

Servicii Financiar-Bancare Îţi oferim sprijin în obţinerea unei finanţări pentru afacerea ta, indiferent de forma de organizare a companiei, precum şi consiliere dedicată în vederea accesării unui plafon necesar dezvoltării şi susţinerii activităţii tale. De asemenea, renegociem în numele tău costurile pe care le ai la creditele existente.

Serviciile noastre:

 • Analiză economico-financiară a afacerii;
 • Întocmirea dosarului de finanţare în conformitate cu cerinţele băncii;
 • Identificarea şi oferirea de produse inovative de finanţare;
 • Analiza costurilor privind operaţiunile bancare şi obţinerea unor tarife bancare negociate;
 • Posibilitatea de încadrare la mai mulţi finanţatori în funcţie de specificul activităţii;
 • Suport în relaţia cu banca pentru a urmări obţinerea rapidă a creditului;
 • Soluţii de acoperire cu garanţii a creditului.

Beneficiile tale:

 • Identificarea şi obţinerea celei mai potrivite şi avantajoase oferte din piaţă;
 • Negocierea ofertei cu finanţatorul;
 • Colaborarea cu consultanţi care au experienţă în domeniul bancar şi în obţinerea de finanţări;
 • Timp scurt de primire a răspunsului.

Ai o idee de afaceri pentru care ai nevoie de finantare? Elaborăm împreună planul afacerii, întocmirea bugetului necesar demarării şi derulării proiectului, previziuni de cash-flow şi stabilirea nevoii de finanţare pe fiecare etapă a afacerii, de la investiţie până la asigurarea capitalului de lucru necesar.

Tipuri de finantare

Credite pentru capital circulant

Linii de credit, credit pentru finanţarea stocului, factoring, scontări de instrumente de plată

Credite
pentru investiţii

Utilaje, mijloace de transport, clădiri de birouri, hale de producţie, depozite

Scrisori de garanţie
bancară

Participare la licitaţie, bună execuţie, returnare de avans, garantare a plăţii

Leasing

Autoturisme, autovehicule comerciale uşoare, camioane şi semiremorci, utilaje de construcţii, echipamente de producţie, clădiri de birouri, hale de producţie, depozite

Performanţă Financiară şi Restructurare Bilanţieră

Analizăm şi interpretăm indicatorii financiari ai companiei în corelaţie cu activitatea economică şi mediile sectorului în care activează compania ta. În funcţie de rezultate, propunem anumite instrumente prin care reaşezăm datoriile bancare şi/sau comerciale astfel încât să diminueze presiunea asupra cash-flow-ului companiei.
PROGRAME DE CONTABILITATE

Programe de contabilitate utilizate la Servicii Noi trebuie să simplificăm viaţa clienţilor noştri, nu să o complicăm suplimentar. Aşa că nu vă punem să lucraţi într-un anumit program de contabilitate, învăţăm noi programul vostru şi lucrăm mai departe. Bineînţeles, avem şi soluţii informatice de contabilitate în cazul în care constataţi că programul vostru actual nu mai face faţă.

Caracteristicile de baza ale Wcontab7 se reflectă într-o stabilitate sporită, o viteză mare de lucru, o securitate avansată a aplicaţiilor.
 • Wcontab7 este o aplicaţie complexă ce se apropie mult decaracteriticile unui ERP care are poate gestiona principalele activităţi unei societăţi comerciale cu activităţi de comerţ en-groos sau cu amănuntul, de producţie de mare serie sau unicate.
 • Wcontab7 este în deplină concordanţă cu legislaţia economică actuală, impunând efectuarea tuturor operaţiilor economice şi tranzacţiilor comerciale în spiritul acestora.
 • Aplicaţia poate satisface atât necesităţile unei mici societăţi comerciale, care poate lucra într-o reţea locală, cât şi ale unei mari companii de producţie sau de distribuţie, care îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii distribuite teritorial legate de serverul central prin Internet.
 • Bazele de date sunt construite pe platforma Microsoft SQL Server, versiunea aplicată la client depinzând de parametrii serverului acestuia
 • Upgrade-ul aplicaţiei se poate face automat prin intermediul Internetului

Principalele module componente sunt:

Securitate sporită

 • există utilizatori comuni şi utilizatori privilegiaţi, aceştia din urmă având drepturi predefinite sporite de administrare sau efectuare a operaţiilor contabile.
 • drepturile de intrare, modificare, ştergere, efectuarea de operaţii suplimentare se acordă indivdual pentru fiecare utilizator şi pentru fiecare fereastră.
 • în plus utilizarea fererestrelor poate fi permisă numai pentru anumite intervale calendaristice (pentru fiecare utilizator în parte).
  documentele pot fi blocate automat în momentul salvării, astfel încât intervenţiile ulterioare nu mai sunt permise decât utilizatorilor privilegiaţi.
 • utilizatorii comuni nu pot deschide, şterge documentele create de alţi utilizatori.
 • dreptul de folosire a fiecărei gestiuni este configurabil pentru fiecare utilizator în parte.
 • dreptul de folosire a fiecărui instrument de plata se acordă sau nu explicit fiecărui utilizator în parte.
 • posibilitatea blocări modificărilor unui exerciţiu financiar pe două nivele: poate fi blocat accesul la documentele primare (cînd operatorii de contabilitate primară au terminat lucrul) sau la înregistrările documentelor primare şi la înregistrările contabile când şi contabilitatea a terminat lucrul.