Salarizare. Resurse umane.

Intocmire documente:

 • Intocmire contracte individual de munca;
 • Intocmirea documentelor de modificare si incetare a contractelor individuale de munca (acte aditionale, decizii de suspendare, decizii de incetare);
 • Intocmirea fiselor de post;
 • Completarea si depunerea Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic - Revisal;
 • Intocmirea adeverintelor de vechime, adeverinte de salariat , adeverinte de salariu, alte adeverinte solicitate de salariati angajatorului;
 • Intocmire rapoarte privind personalul salariat solicitate de clienti;
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale
Consultanta in domeniul legislatiei muncii:

 • Consulanta privind intocmirea si modificarea contractelor individuale de munca;
 • Consultanta privind intomirea Regulamentului de Ordine Interioara;
 • Consultanta privind redactarea fisei postului;
 • Consultanta privind intocmirea si completarea dosarelor de personal ale angajatilor;
 • Consultanta privind taxele si contributiile sociale;
 • Consultanta privind drepturile angajatilor la alte prestatii sociale;
 • Consiliere asupra aplicarii legilatiei in vigoare.
Salarizare:
 • Calculul drepturilor salariale;
 • Verificarea pontajelor lunare;
 • Calculul indemnizatiilor concediului medical pentru incapacitate temporara de munca;
 • Calculul indemnizatiei aferente concediului de odihna si a celui neefectuat pana la data incetarii contractului individual de munca;
 • Calculul altor adaosuri salariale: sporuri, indemnizatii, prestatii suplimentare in bani sau in natura;
 • Intocmirea statelor de plata;
 • Intomirea ordinelor de plata privind plata contributiilor aferente salariilor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiei unice 112.